Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję politykę cookies

BankierBroker

Regulamin usług vortalu www.bankierbroker.pl 

 

 

I. UŻYTE TERMINY:

 

Vortal –oznacza branżowy serwis internetowy o tematyce finansowo-ekonomicznej, prowadzony przez zespół Ekonomistów pod adresem internetowym: www.bankierbroker.pl  oraz innymi adresami będącymi własnością Master Market.

www.bankierbroker.pl – oznacza vortal internetowy prowadzony przez firmę MASTER MARKET z siedzibą w 31-380 Kraków ul. Mieczysława Medweckiego 2, zwany dalej w skrócie vortalem.

Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z vortalu www.bankierbroker.pl. Regulamin – oznacza regulamin świadczenia usług przez Master Market.

Partner finansowy Portalu -Dostawca produktu finansowego – oznacza współpracującą firmę usługową posiadająca konto i dostęp do bazy zapytań/ofert w portalu bankierbroker( to: pośrednicy finansowi, banki, doradcy, firmy konsultacyjne, ubezpieczeniowe, pośrednicy ubezpieczeniowi, instytucje finansowe, biura rachunkowe, firmy prawnicze i ekonomiczne oraz wszelkie inne firmy działające w branży finansowo-ekonomicznej).

Partnerzy finansowi- stanowią wszystkie  zarejestrowane firmy będące Oferentami i Właścicielami oferowanego produktu finansowego, którzy poprzez założenie konta lub udostępnienie dostępu do bazy zapytań/ofert portalu automatycznie akceptują regulamin vortalu i zawierają umowę współpracy z vortalem BankierBroker.pl.

Odstąpienie od zawartej automatycznie umowy współpracy  poprzez rejestrację lub udostępnienie dostępu do bazy zapytań/ofert wymaga formy pisemnej ze strony Partnera finansowego.

Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez vortal, tj.: -Usługi informacyjne – treści udostępniane Użytkownikowi (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) na stronach vortalu. -Usługi komunikacyjne – umożliwienie komunikacji pomiędzy Użytkownikami a www.bankierbroker.pl poprzez narzędzia elektroniczne dostępne w www.bankierbroker.pl  -Usługi porównywania – umożliwienie Użytkownikowi porównywania produktów finansowych dostępnych w vortalu oraz zasobów informacyjnych, zgromadzonych w bazach danych vortalu. Usługi reklamowe – emisja materiałów reklamowych w vortalu www.bankierbroker.pl na podstawie zlecenia jego Partnerów, wysyłka newsletterów.

Partner – oznacza każdy podmiot i osobę fizyczną  posiadający konto w portalu www.bankierbroker.pl.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Regulamin określa zasady korzystania z vortalu www.bankierbroker.pl, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie informacje porządkowe. Korzystając z vortalu www.bankierbroker.pl, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Master Market zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modyfikacji Regulaminu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. Korzystanie z vortalu przez Użytkownika traktowane jest jako akceptowanie wprowadzonych zmian. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane. Treści udostępnione przez www.bankierbroker.pl mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie na użytek własny. Wykorzystywanie danych zawartych w vortalu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej może się odbyć wyłącznie po uprzednim powiadomieniu oraz uzyskaniu pisemnej zgody osoby reprezentującej Master Market.

 

III. DOSTĘP DO SERWISU I FUNKCJONALNOŚCI W NIM ZAWARTYCH

 

Bankierbroker.pl nie udziela gwarancji, iż korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez błędów i przerw oraz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do serwisu w dowolnym terminie, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników. Bankierbroker.pl zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości serwisu bez uprzedniego informowania o ich wprowadzaniu Użytkowników. Bankierbroker.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w vortalu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za opinie Użytkowników umieszczane na forum www.bankierbroker.pl.

Vortal zastrzega, że porównanie ofert instytucji finansowych w module "Porównaj online" nie stanowi oferty tych instytucji i ma chakter wyłącznie poglądowy. Aktualizacja danych w porównywarce online jest wykonywana wyłącznie na wniosek instytucji finansowych ujętych w porówywarce, po otrzymaniu od nich informacji.

Dane prezentowane w porównywarce zostały pobrane z ogólnie dostępnych żródeł.

Vortal nie ponosi odpowiedzialnosci za dane prezentowane w porównywarce i ofertach wysyłanych Klientom przez Partnerów Finansowych vortalu.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z www.bankierbroker.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Użytkownicy zobowiązani są ponadto do korzystania z vortalu w sposób odpowiedzialny. Zakazane jest dostarczanie danych o charakterze bezprawnym i wprowadzanie do vortalu wirusów oraz innych elementów, które mogłoby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie vortalu. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi postanowieniami.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MASTER MARKET ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z VORTALU.

 

Master Market dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w vortalu były kompletne, aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Vortal nie może jednak w pełni zagwarantować, że prezentowane dane są wolne od błędów, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu przez Użytkownika decyzji finansowych. Dane publikowane w vortalu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przedstawione w vortalu opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy oraz poglądów ich autorów. Master Market nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie do vortalu www.bankierbroker.pl spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem, awariami, w tym awariami sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania, którego właścicielem jest Użytkownik. Vortal dokłada należytej staranności celem zagwarantowania bezpieczeństwa korzystania z vortalu, ale nie gwarantuje, że vortal będzie wolny od wirusów oraz innych elementów, które mogą być powodem szkody poniesionej przez Użytkownika.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Master Market ZA PRODUKTY FINANSOWE i Usługi Ekonomiczne, księgowe i inne OFEROWANE PRZEZ DOSTAWCÓW i PARTNERÓW VORTALU

 

Użytkownik może wnioskować o produkty finansowe i usługi ekonomiczno-finansowe,księgowe i inne poprzez przesyłanie formularzy kontaktowych i zapytań do wybranych Dostawców produktu finansowego/usługi  za pomocą www.bankierbroker.pl. Vortal  nie jest właścicielem produktów finansowych  i wykonawcą oferowanych usług więc nie ponosi odpowiedzialności za produkty finansowe i usługi oferowane przez Dostawców i Partnerów. Użytkownik vortalu może zostać przekierowany do serwisów Dostawców produktów finansowych i usług ekonomicznych lub Partnerów, korzystając z linków przekierowujących. Vortal nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość serwisów, do których może zostać przekierowany Użytkownik. Strony trzecie jako właściciele produktów finansowych i wykonawcy usług  ustalają własne zasady i warunki dotyczące oferowanych produktów. Użytkownik przed podpisaniem umowy o nabycie produktu finansowego lub usługi finansowo- ekonomicznej powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami oferty ustalonymi przez właściciela produktu finansowego i Usługodawcę.

 Wypełnienie i wysłanie formularza Zapytania o ofertę oznacza automatycznie akceptację przez Użytkownika Regulaminu portalu BankierBroker.pl oraz zgodę Użytkownika na przesłanie jego zapytania do wszystkich Partnerów BankierBroker.pl.

VII. PRAWA AUTORSKIE

 

Wszystkie materiały prezentowane w vortalu bankierbroker.pl są chronione prawem autorskim, a w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia, układ serwisu. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Użytkownicy vortalu są zobowiązani do respektowania praw własności intelektualnej. Użytkownicy vortalu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Wykorzystywanie danych z vortalu w celach komercyjnych odbywać się może wyłącznie po uprzednim powiadomieniu o tym osoby reprezentującej firmę Master Market. Wykorzystywanie danych z vortalu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę Master Market. Udostępniając własne treści w vortalu Użytkownicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników vortalu w zakresie ich osobistego użytku, a Master Market udziela prawa do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.

 

VIII. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 

Vortal bankierbroker.pl w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników. Korzystanie z vortalu (za wyjątkiem składania zapytań o produkt lub usługę) nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych identyfikacyjnych. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, vortal będzie kontaktował się z nim w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach. Vortal udostępnia jasno opisane warunki rezygnacji z usługi otrzymywania dodatkowych informacji przez Użytkownika. Bankierbroker.pl zastrzega, że używa plików cookies – są to małe pliki tekstowe, umieszczane na komputerze Użytkownika przez przeglądarkę. Służą one  identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji oraz podniesienia jakości oferowanych usług (pliki cookies pozwalają oszczędzić czas: np. gdy podczas ostatniej wizyty Użytkownik wypełnił i korzystał z porównywarki produktów, to podczas kolejnej wizyty porównywarka wypełni się ostatnio wpisanymi przez Użytkownika danymi). Dane zgromadzone przez bankierbroker.pl mogą zostać wykorzystane do wewnętrznych analiz przeprowadzanych w celu poprawy jakości usług oferowanych przez Master Market.

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

W ramach świadczenia usług bankierbroker.pl NIE gromadzi oraz NIE przetwarza danych osobowych. Pozostawianie danych osobowych jest dobrowolne i nie archiwizowane. Podane dane wykorzystywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z dnia 29.10.1997, poz. 833). Dane osobowe mogą zostać przekierowane automatycznie bez ich zapisu do Partnera finansowego vortalu w celu  umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności vortalu, przygotowania indywidualnej oferty dla Użytkownika, do komunikacji z Użytkownikiem, przeprowadzenia transakcji pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią, będącą dostawcą produktu finansowego lub usługi. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu jest Partner Finansowy vortalu, do którego zostało przekierowane zapytanie Klienta. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania. MasterMarket zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkich przekazanych informacji przez Użytkowników. Dane osobowe Użytkownika vortal  może przekazać do Dostawcy produktu finansowego, w celu umożliwienia kontaktu Użytkownika zainteresowanego wybranym produktem finansowym/ usługą z Dostawcą tego produktu finansowego. Użytkownik wypełniając zapytanie o produkt lub usługę wyraża jednocześnie zgodę, aby informacje dotyczące Użytkownika dostarczone zostały Dostawcy produktu finansowego lub usługi. Dostawca produktu finansowego/usługi ekonomicznej może użyć przekazanych danych osobowych zgodnie z własną polityką prywatności i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności i ochrony danych osobowych Dostawcy produktu finansowego, gdyż bankierbroker.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych osobowych przez instytucje finansowe będące Dostawcami produktów finansowych. Użytkownicy są również osobiście odpowiedzialni za bezpieczne przekazywanie danych osobowych oraz wykorzystywanie udostępnionych im parametrów umożliwiających korzystanie ze spersonalizowanych części vortalu i Serwisów lub Usług, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko Użytkownika i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

 

X. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

 

W vortalu przywiązujemy bardzo dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony prywatności jego użytkowników. Pomimo nie przechowywania i nie zbierania wrażliwych danych osobowych vortal BankierBroker.pl został zarejestrowany w GIODO.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe to według Art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”. Chodzi o takie elementy, mniej lub bardziej specyficzne, które pozwalają określić pośrednio lub bezpośrednio tożsamość danej osoby np. nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr telefonu – czyli dane, które klient e-sklepu podaje podczas zawierania transakcji. W grupie tej znajdzie się także adres e-mail – często bowiem jest imienny i oraz adres IP, który może być daną osobową (informacja o tym jest możliwa do uzyskania z innych źródeł) jest zobligowana do spełnienia obowiązku rejestracji w GIODO.

 

XI. ROZMOWY TELEFONICZNE

 

Rozmowy telefoniczne wykonywane przez Użytkowników do centrum operacyjnego bankierbroker.pl mogą być monitorowane lub nagrywane w celach szkoleniowych lub dla podniesienia jakości obsługi Użytkowników.

 

XII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

Celem vortalu jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. Jeżeli jednak poziom obsługi zostanie uznany przez Użytkownika za niewystarczający, może on złożyć reklamację w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując ją na adres: biuro@bankierbroker.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego będą przekazane Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Regulamin vortalu bankierbroker.pl wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa. MasterMarket zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany dokonane w regulaminie będą udostępniane w vortalu. Korzystanie przez Użytkownika z vortalu po wprowadzeniu zmian w regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania.

Vortal może nagradzać użytkowników w formie konkursów i losowań.

Użytkownik korzystając z vortalu automatycznie akceptuje niniejszy  regulamin.